Wat doen we

Door de snelle veranderingen in de wereld is ook in Nederland de veiligheid niet meer vanzelfsprekend.

Door globalisering en het wegvallen van de grenzen is de kans op een aanslag met geïmproviseerde explosieven toegenomen en is het door de overheid bepaalde dreigingsniveau substantieel.

Bekijk onze film

Trainingen

Bekijk welke trainingen we aanbieden

Ga naar trainingen

Mensenmassa’s, individuele personen (VIP), infrastructuur en high-value objecten (havens, drinkwaterbronnen, evenementen, treinstations, vliegvelden, etc) zijn targets die over het algemeen in beeld zijn bij vermeende terroristen. Het aangrijpen van deze targets zorgt ervoor dat de impact zo groot is dat hierdoor de gehele Nederlandse samenleving wordt ontwricht.
Vanuit de overheid wordt steeds meer op een participerende samenleving aangedrongen. Hierdoor zien wij het belang in dat particuliere organisaties over de juiste kennis dienen te beschikken zodat ook zij in gevaarlijk situaties adequaat kunnen handelen. Door het terugtreden van de overheid komen nog meer veiligheidstaken en verantwoordelijkheden bij deze organisaties te liggen.

De particuliere instanties die zorg dragen voor onze veiligheid komen steeds meer tot het besef, dat het anticiperen op de dreiging met geïmproviseerde explosieven er andere kennis en vaardigheden zijn benodigd. Niet alleen de persoonlijke veiligheid is hier van levensbelang, maar ook de veiligheid van anderen en de objecten waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Door de lessen en trainingen die IEDucation verzorgt dragen wij bij aan de persoonlijke veiligheid van het personeel en die van anderen.

Door jarenlange ervaring van onze instructeurs in binnen- en buitenland zijn zij in staat om awareness, kennis en vaardigheden op het gebied van geïmproviseerde explosieven over te brengen. Door het volgen van onze trainingen heeft staat er personeel ter beschikking die met de juiste kennis, op de juiste manier kan handelen. Hiermee kunt u aantonen dat u op een professionele manier bezig bent met het proactief  uitvoeren van uw beveiligingsdiensten.

IEDucation biedt een passende oplossing aan en draagt op deze manier bij aan een proactieve houding van uw personeel.